ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง

9 ตุลาคม 2561

ประกาศ ยกเลิประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์สร้างภาพ 3 มิติ เสมือนจริง จำนวน 1 ระบบ

ประกาศ ประกาศ ยกเลิประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์สร้างภาพ 3 มิติ เสมือนจริง จำนวน 1 ระบบ (วันที่ 5 /10/2561)

ประกาศ ยกเลิประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์สร้างภาพ 3 มิติ เสมือนจริง จำนวน 1 ระบบ

กลับหน้าข่าวหลัก