ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง

10 ตุลาคม 2561

ประกาศ ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องกัดเพลาตั้ง จำนวน 2 เครื่อง

ติดต่อสอบถามได้ที่ หน่วยพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

โทร 0 2555 2000 ต่อ 3255, 3254

ประกาศ ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องกัดเพลาตั้ง จำนวน 2 เครื่อง

กลับหน้าข่าวหลัก