ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง

5 ตุลาคม 2561

ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง 1 ระบบ

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.kmutnb.ac.th, www.fte.kmutnb.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  02-555-2000 ต่อ 3254, 3255 ในวันและเวลาราชการ 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง

ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง 1 ระบบ

กลับหน้าข่าวหลัก