ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง

28 กันยายน 2561

ประกาศ ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์และอาคาร44 ประจำปี 2562

สอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 02-555-2000 ต่อ 3254, 3255 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์และอาคาร44 ประจำปี 2562

กลับหน้าข่าวหลัก