ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง

9 ตุลาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดขับเคลื่อนและสร้างภาระเครื่องกลไฟฟ้าแบบเซอร์โว จำนวน 3 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดขับเคลื่อนและสร้างภาระเครื่องกลไฟฟ้าแบบเซอร์โว จำนวน 3 ชุด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดขับเคลื่อนและสร้างภาระเครื่องกลไฟฟ้าแบบเซอร์โว จำนวน 3 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

กลับหน้าข่าวหลัก