ข่าวกิจกรรมคณะ

19 ตุลาคม 2561

มจพ.จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ มจพ. งดรับ งดให้ งดใช้ถุงพลาสติกภายในมหาวิทยาลัย 100%

มจพ.จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ มจพ.

"งดรับ งดให้ งดใช้ถุงพลาสติกภายในมหาวิทยาลัย 100%"

 

          ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ มจพ. "งดรับ งดให้ งดใช้ถุงพลาสติกภายในมหาวิทยาลัย 100%" โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสะอาด รองกรรมการผู้จัดการสำนักประสานรัฐกิจ บริษัทซีพี ออล์ จำกัด (มหาชน)  คุณวุทธิชัย แก้วกระจ่าง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ชำนาญการพิเศษ กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. เข้าร่วมการเสวนา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชัญญา โปษยะนันท์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นผู้ดำเนินรายการ วัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้นักศึกษาและบุคลากร รวมถึงร้านค้าภายในมหาวิทยาลัย ให้งดรับ งดให้ และงดใช้ถุงพลาสติกภายในมหาวิทยาลัย เป็นการลดปริมาณขยะพลาสติกภายในมหาวิทยาลัย โครงการนี้จัดโดย ทีมงาน Green kmutnb ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ มจพ.  เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561

 

 

มจพ.จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ มจพ. งดรับ งดให้ งดใช้ถุงพลาสติกภายในมหาวิทยาลัย 100%

กลับหน้าข่าวหลัก