ข่าวทุน/วิจัย

25 ตุลาคม 2561

สำนักวิจัยฯ มจพ. ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ แผนบูรณาการประจำปีงบประมาณ2563

ด้วยสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอของบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2563 ผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
http://bit.ly/2S0q5PQ หรือสแกนคิวอาร์โค้ด ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ส่งงานบริการวิชาการและวิจัย ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สำนักวิจัยฯ มจพ. ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ แผนบูรณาการประจำปีงบประมาณ2563

กลับหน้าข่าวหลัก