ข่าวกิจกรรมคณะ

7 พฤศจิกายน 2561

ผศ.ดร.พีระวัฒน์ นันทวราวงศ์ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ได้รับการจดสิทธิบัตรนานาชาติ

 

ผศ.ดร.พีระวัฒน์    นันทวราวงศ์

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

ได้รับการจดสิทธิบัตรนานาชาติ

           ผศ.ดร.พีระวัฒน์ นันทวราวงศ์ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และหัวหน้าศูนย์วิจัยเครื่องมือและเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมด้วยระบบไทรโบโลยี    สำนักวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ได้รับทุนวิจัย 2 ปี จากรัฐบาลและภาคอุตสาหกรรมการผลิต เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตวัสดุโลหะแข็ง ความแข็งแกร่งสูง ซึ่งเป็นทุนวิจัยด้าน Tribology of Strong Materials ร่วมกับ Prof. Natasha Sacks และ Prof. Ionel Botef แห่งมหาวิทยาลัยวิตวอเตอร์สแรนด์ (University of the Witwatersrand) ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้

          งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตวัสดุโลหะแข็งความแข็งแกร่งสูงเน้นการศึกษาและ พัฒนาวัสดุความต้านทานการสึกหรอสูงของวัสดุผิวเคลือบความแข็งแกร่งสูงประเภททังสเตนคาร์ไบด์ (Tungsten Carbide-Based Coatings) ซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในงาน อุตสาหกรรมต่าง ๆ อาทิ การขุดเจาะเหมืองแร่และปิโตรเลียม โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และการบินและอวกาศ เป็นต้น 

          งานวิจัยนี้ ในปีแรกเป็นการพัฒนาการเคลือบผิวโลหะแข็งด้วยเทคนิคใหม่ ที่เรียกว่า “Supersonic Particle Forming” เป็นกลุ่มแรก ๆ ของโลก ซึ่งการศึกษาผิวเคลือบวัสดุทังสเตนคาร์ไบด์ คอมโพสิตที่ เปรียบเทียบธาตุที่เติมระหว่างโคบอลต์และนิกเกิล พบว่าการเติมนิกเกิลทำให้ผิวเคลือบ มีความแข็งแรง และต้านทานการสึกหรอสูงกว่าโคบอลต์ที่สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน

          และในปีที่ 2 เป็นความร่วมมือกับ  Dr. A. Miller ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาวัสดุผิวเคลือบด้วย เทคโนโลยีนิวเคลียร์ แห่งสถาบันวิจัยนิวเคลียร์แห่งชาติแอฟริกาใต้ iThemba Laboratory for Accelerator-Based Sciences  เพื่อพัฒนาสมบัติของวัสดุให้ดียิ่งขึ้น จนประสบผลสำเร็จในการเพิ่ม ความแข็งแรงได้อย่างยิ่งยวดให้กับวัสดุทังสเตนคาร์ไบด์คอมโพสิตที่ผลิตได้ในข้างต้น ด้วยเทคนิค “Heavy Metal Ion Implantation” ในการฝังไอออนธาตุโลหะหนัก อาทิเช่น Nb+ และ Ru+  ซึ่งผลการวิจัย พบว่า Nb+ ทำให้สมบัติเชิงกลด้านความแข็งเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นหลายเท่า ทำให้วัสดุคงทนต่อการใช้งานที่ยาวนานขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อวงการอุตสาหกรรม การผลิต โลหะแข็งและวงการวิชาการทั่วโลก

    ทั้งยังได้รับการคุ้มครองผลงานการประดิษฐ์และจดสิทธิบัตรเลขที่ WO/2018/167534 เมื่อเดือนกันยายน 2561 ที่ผ่านมา จากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) อีกด้วย

 

 ประชาสัมพันธ์ มจพ./ข่าว

 

ผศ.ดร.พีระวัฒน์ นันทวราวงศ์ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ได้รับการจดสิทธิบัตรนานาชาติ

กลับหน้าข่าวหลัก