ข่าวทุน/วิจัย

31 ตุลาคม 2561

วช.รับสมัครนักวิจัยทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS)ปี2562

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS)fประจำปี 2562 ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nrct.go.th ส่งที่งานบริการวิชาการและวิจัย ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

วช.รับสมัครนักวิจัยทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS)ปี2562

กลับหน้าข่าวหลัก