ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง

9 พฤศจิกายน 2561

ประกาศราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์ฯ(อาคาร 52) และ อาคาร 44 ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 2)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kmutnb.ac.th, www.fte.kmutnb.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๕๕ ๒๐๐๐ ต่อ ๓๒๕๔๓๒๕๕ ในวันและเวลาราชการ1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง

ประกาศราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์ฯ(อาคาร 52) และ อาคาร 44 ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 2)

กลับหน้าข่าวหลัก