ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง

27 ตุลาคม 2559

ประกาศราคากลาง เครื่องพิมพ์สามมิติ สำหรับงานที่มีความละเอียดสูง จำนวน 2 ชุด

ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่หน่วยพัสดุ สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม                                         โทร02-555-2000 ต่อ3254,3255

ประกาศราคากลาง เครื่องพิมพ์สามมิติ สำหรับงานที่มีความละเอียดสูง จำนวน 2 ชุด

กลับหน้าข่าวหลัก