ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง

28 ตุลาคม 2559

ประกาศราคากลาง สอบราคาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บแล็บเพื่อการเรียนการสอน จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่ 3)

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทร .02-555-2000 ต่อ 3254 ,3255

ประกาศราคากลาง สอบราคาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บแล็บเพื่อการเรียนการสอน จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่ 3)

กลับหน้าข่าวหลัก