ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง

1 พฤศจิกายน 2559

ราคากลางครุภัณฑ์รายการ อุปกรณ์รวมสัญญาณอินเตอร์เน็ต 24 ช่อง จำนวน 8 เครื่อง

ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่หน่วยพัสดุ สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   โทร 02-555-2000 ต่อ3254,3255

ราคากลางครุภัณฑ์รายการ อุปกรณ์รวมสัญญาณอินเตอร์เน็ต 24 ช่อง จำนวน 8 เครื่อง

กลับหน้าข่าวหลัก