ข่าวการศึกษา

26 ตุลาคม 2559

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาการสอนอาชีวะและเทคนิคศึกษา (ภาคค่ำ) ภาคการศึกษาที่ 2/ 2559

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท
สาขาการสอนอาชีวะและเทคนิคศึกษา (ภาคค่ำ)

ภาคการศึกษาที่ 2/ 2559


( สำหรับผู้ที่ต้องการขอใบประกอบวิชาชีพครู ) 

จัดการเรียนการสอนที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาการสอนอาชีวะและเทคนิคศึกษา (ภาคค่ำ) ภาคการศึกษาที่ 2/ 2559

กลับหน้าข่าวหลัก