ข่าวทุน/วิจัย

13 พฤศจิกายน 2559

วช.ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นระหว่างไทย-จีน(NRCT-CASS)ประจำปี2560

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS)
ประจำปี 2560 ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.nrct.go.th ส่งที่งานบริการวิชาการและวิจัยภายในวันที่ 4 มกราคม 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

วช.ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นระหว่างไทย-จีน(NRCT-CASS)ประจำปี2560

กลับหน้าข่าวหลัก