ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง

1 พฤศจิกายน 2559

ราคากลางครุภัณฑ์รายการ เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จำนวน 12 เครื่อง

ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่หน่วยพัสดุ สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   โทร 02-555-2000 ต่อ3254,3255

ราคากลางครุภัณฑ์รายการ เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จำนวน 12 เครื่อง

กลับหน้าข่าวหลัก