ข่าวทุน/วิจัย

6 พฤศจิกายน 2559

พพ. ขอเชิญส่งผลงานและรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2017

ด้วยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ขอเชิญส่งผลงานและรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2017 ผู้สนใจส่งผลงานสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dede.go.th, www.thailandenergyaward.comส่งที่งานบริการวิชาการและวิจัย ภายในวันที่ 13 มกราคม 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

พพ. ขอเชิญส่งผลงานและรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2017

กลับหน้าข่าวหลัก