ข่าวสมัครงาน

7 ธันวาคม 2559

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตน.นักวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานคณบดี

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี

ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2559

ณ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในวันและเวลาราชการ

 

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตน.นักวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานคณบดี

กลับหน้าข่าวหลัก