ข่าวทุน/วิจัย

15 ธันวาคม 2559

สกว.เปิดรับสมัคร “ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560

ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับสมัคร “ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 ผู้สนใจสมัครรับทุนดังกล่าวได้ที่ http://rgjadvanced.trf.or.th หรือ http://rgj.trf.or.th ภายในวันที่ 31 มกราคม 2560 รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ 

สกว.เปิดรับสมัคร “ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560

กลับหน้าข่าวหลัก