ข่าวสมัครงาน

7 ธันวาคม 2559

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตน.นักวิชาการศึกษา จำนวน 3 อัตรา

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 3 อัตรา สังกัดภาควิชาครุศาสตร์โยธา

ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2559

ณ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในวันและเวลาราชการ

 

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตน.นักวิชาการศึกษา จำนวน 3 อัตรา

กลับหน้าข่าวหลัก