ข่าวสมัครงาน

16 มกราคม 2560

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตน.นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา (เพศชาย)

ขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน 2 อัตรา

สังกัดภาควิชาครุศาสตร์โยธา

ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้

ณ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

โทร.02-555-2000 ต่อ 3271

ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตน.นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา (เพศชาย)

กลับหน้าข่าวหลัก