ข่าวสมัครงาน

30 ธันวาคม 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

พนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ รหัส พษ 395 จำนวน 1 อัตรา

สังกัดสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม


 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

  1. นางสาวอรทัย         คุ้มสุข

  2. นางสาวฐิชารัศม์     ประเสริฐฤทธิ์

  3. นางสาวอุสา           ศุภปัญญาพงศ์

  4. นางสาวกาญกนก   อุ่นนุช

 

สอบสัมภาษณ์

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม  2560 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมคณบดี ชั้น 1 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก

วันพุธที่ 11  มกราคม 2560 เวลา 15.00 น.

ดูประกาศได้ที่ www.fte.kmutnb.ac.th (เมนูข่าวสมัครงาน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

กลับหน้าข่าวหลัก