ข่าวประชาสัมพันธ์

7 กุมภาพันธ์ 2560

รับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน (เพิ่มเติม)

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

รับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน

ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)


ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ก่อนเริ่มฝึกอบรมวันแรก

โดยให้ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครและกรอกข้อมูลมาให้ครบถ้วน

พร้อมหลักฐานการสมัครและค่าสมัครฝึกอบรมฯ มาส่งด้วยตนเองตามสถานที่และวันเวลาดังนี้

วันจันทร์ - ศุกร์     เวลา 09.00 - 16.00 น.

วันเสาร์              เวลา 10.00 - 14.00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ณ งานบริการการศึกษา สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น 1 อาคาร 52 มจพ.

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 555 2000 ต่อ 3272 หรือ 02 586 9016

 

หมายเหตุ : สามารถดูตารางการฝึกอบรมได้ในไฟล์ที่แนบมา


รับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน (เพิ่มเติม)

กลับหน้าข่าวหลัก