ข่าวประชาสัมพันธ์

14 กุมภาพันธ์ 2560

สวทช.ประชาสัมพันธ์และขอให้เสนอชื่อ ผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่

ด้วยมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ประชาสัมพันธ์และขอให้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2560 (สำหรับนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ต้องมีอายุไม่เกิน 38 ปี) ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.promotion-scitec.or.th ส่งที่งานบริการวิชาการและวิจัย ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

สวทช.ประชาสัมพันธ์และขอให้เสนอชื่อ ผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่

กลับหน้าข่าวหลัก