ข่าวกิจกรรมคณะ

17 กุมภาพันธ์ 2560

ร่วมพิธีวางพวงมาลารูปปั้นทวาปูชนียาจารย์ ประจำปี พ.ศ. 2560

ร่วมพิธีวางพวงมาลารูปปั้นทวาปูชนียาจารย์ ประจำปี พ.ศ. 2560

เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สถาปนาครบ 58 ปี ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560

 

โดยมีพิธีวางพวงมาลา ณ ลานบริเวณหน้าอาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS)

ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น.

 

ร่วมพิธีวางพวงมาลารูปปั้นทวาปูชนียาจารย์ ประจำปี พ.ศ. 2560

กลับหน้าข่าวหลัก