ข่าวการศึกษา

28 กุมภาพันธ์ 2560

โครงการปัจฉิมนิเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการปัจฉิมนิเทศ  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 

ประจำปีการศึกษา 2559

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560

 

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการและประลองรวม


 

รายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง

โครงการปัจฉิมนิเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2559

กลับหน้าข่าวหลัก