ข่าวกิจกรรมคณะ

14 มีนาคม 2560

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มจพ. กับสถานศึกษาสังกัด สกอ.

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกับสถานศึกษาสังกัด สกอ.


วันพฤหัสบดี ที่ 9 มีค.2560

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ.

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มจพ. กับสถานศึกษาสังกัด สกอ.

กลับหน้าข่าวหลัก