ข่าวกิจกรรมคณะ

20 กุมภาพันธ์ 2560

งาน 58 ปี มจพ.ตามรอยพ่อ สานต่อนวัตกรรม สร้างสรรค์งานวิจัย ก้าวไกลอย่างยั่งยืน

งาน 58 ปี มจพ.

"ตามรอยพ่อ สานต่อนวัตกรรม สร้างสรรค์งานวิจัย ก้าวไกลอย่างยั่งยืน"


วันศุกร์ที่ 17  กุมภาพันธ์ 2560

งาน 58 ปี มจพ.ตามรอยพ่อ สานต่อนวัตกรรม สร้างสรรค์งานวิจัย ก้าวไกลอย่างยั่งยืน

กลับหน้าข่าวหลัก