ข่าวประชาสัมพันธ์

21 กุมภาพันธ์ 2560

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม"

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ผู้สนใจส่งบทความสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://itm-journal.rmu.ac.th

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม"

กลับหน้าข่าวหลัก