ข่าวทุน/วิจัย

21 กุมภาพันธ์ 2560

สกอ.เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัย (Newton Mobility Grants) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและการแลกเปลี่ยนด้านการวิจัยและนวัตกรรม (Newton Mobility Grants) ร่วมกับ Royal Society ภายใต้โครงการ Newton Fund ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นข้อเสนอผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของ Newton Fund และ Royal Society หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา โทรศัพท์
0-2610-5299 ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2560

สกอ.เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัย (Newton Mobility Grants) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กลับหน้าข่าวหลัก