ข่าวประชาสัมพันธ์

4 เมษายน 2560

ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้า

ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อเช่าพื้นที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สำหรับการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Drink)


ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มใบสมัคร ข้อกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไข
ได้ที่ ชั้น 1 สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52)
ระหว่างวันที่ 4-21 เมษายน 2560 เวลา 08.00-16.00 น. 
หรือสอบทางเบอร์โทรศัพท์หมายเลข 02-555-2000 ต่อ 3254, 3280 

ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้า

กลับหน้าข่าวหลัก