ข่าวประชาสัมพันธ์

30 มีนาคม 2560

(สกว.) ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนวิจัยอุตสาหกรรมดิจิทัล (ตลอดปีงบประมาณ 2560)

ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนวิจัยอุตสาหกรรมดิจิทัล (ตลอดปีงบประมาณ 2560 โดยมีรอบพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยในเดือน เมษายน มิถุนายน สิงหาคม และตุลาคม พ.ศ. 2560) ผู้สนใจส่งข้อเสนอเชิงหลักการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล digitaleconomy.trf@gmail.com หรือโทร. 081-907-6237 (คุณวิชชากร จามีกร) และ โทร. 089-780-9963
(รศ.วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์ ที่ปรึกษาโครงการ) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

(สกว.) ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนวิจัยอุตสาหกรรมดิจิทัล (ตลอดปีงบประมาณ 2560)

กลับหน้าข่าวหลัก