ข่าวกิจกรรมคณะ

3 เมษายน 2560

โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559


วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560

เวลา 12.30 น. - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการและประลองรวม (อาคาร 44)

 

โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

กลับหน้าข่าวหลัก