ข่าวประชาสัมพันธ์

5 เมษายน 2560

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd AsTEN Conference

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd AsTEN Conference:Teaching Competency Development: Issues, Innovations, and Initiatives  ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560 ณ คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ผู้สนใจส่งบทความเข้าร่วมเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://conference.edu.ku.ac.th/asten2017 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd AsTEN Conference

กลับหน้าข่าวหลัก