ข่าวประชาสัมพันธ์

3 พฤษภาคม 2560

ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประชาสัมพันธ์ส่งบทความระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 13

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย  ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผู้สนใจส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในที่ประชุมวิชาการดังกล่าวได้ที่http://www.comference.sru.ac.th/sruconference2017 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประชาสัมพันธ์ส่งบทความระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 13

กลับหน้าข่าวหลัก