ข่าวประชาสัมพันธ์

26 เมษายน 2560

สกอ.เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตกำลังคน

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตกำลังคนรายสาขาวิชาในสถาบันอุดมศึกษา ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สกอ.เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตกำลังคน

กลับหน้าข่าวหลัก