ข่าวการศึกษา

28 เมษายน 2560

ผลการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ประจำปีการศึกษา 2560

ผลการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

 

ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2560

 

รายละเอียดเพิ่มเติม และรายชื่อตามไฟล์แนบมา

สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-555-2000 ต่อ 3272

ผลการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ประจำปีการศึกษา 2560

กลับหน้าข่าวหลัก