ข่าวการศึกษา

18 เมษายน 2560

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

เริ่มสอบวันที่ 15 พฤษภาคม - 26 พฤษภาคม 2560 

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

กลับหน้าข่าวหลัก