ข่าวการศึกษา

24 เมษายน 2560

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

 

รายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 26 เมษายน 2560 

เวลา 09.00 น. ณ อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 และ อาคารปฏิบัติการและประลองรวม (อาคาร 44)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม และรายชื่อตามไฟล์แนบมา

สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-555-2000 ต่อ 3272

 

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

กลับหน้าข่าวหลัก