ข่าวกิจกรรมคณะ

13 มิถุนายน 2560

โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาพิเศษเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านอาชีวศึกษาจาก สปป.ลาว

โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาพิเศษ

เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านอาชีวศึกษาจาก สปป.ลาว


วันที่ 12 มิ.ย.2560

ณ ห้อง 703 อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาพิเศษเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านอาชีวศึกษาจาก สปป.ลาว

กลับหน้าข่าวหลัก