ข่าวสมัครงาน

19 มิถุนายน 2560

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดภาควิชาครุศาสตร์โยธา

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา (เฉพาะเพศชาย)

สังกัดภาควิชาครุศาสตร์โยธา

ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560

ณ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในวันและเวลาราชการ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดภาควิชาครุศาสตร์โยธา

กลับหน้าข่าวหลัก