ข่าวทุน/วิจัย

11 กรกฎาคม 2560

ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย และการผลิตตำราเรียน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2561

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

เรื่อง ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย และการผลิตตำราเรียน

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2561

 

สมัครขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยและการผลิตตำราเรียน พร้อมแบบเสนอโครงการวิจัยที่ระบุชื่อ-นามสกุล จำนวน 1 ชุด และไม่ระบุชื่อ-นามสกุล จำนวน 1 ชุด โดยเสนอผ่านภาควิชา/หน่วยงาน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานบริการวิชาการและวิจัย โทร. 3221 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

 

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย และการผลิตตำราเรียน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2561

กลับหน้าข่าวหลัก