ข่าวสมัครงาน

14 กรกฎาคม 2560

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ (ตำแหน่งช่างเทคนิค และพนักงานสถานที่)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ


1.ตำแหน่งช่างเทคนิค         สังกัดภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

2.ตำแหน่งพนักงานสถานที่   สังกัดสำนักงานคณบดี

 

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 4 - 25 กรกฎาคม 2560

ณ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ในวันและเวลาราชการ)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 02-555-2000 ต่อ 3271

 

รายละเอียดและเอกสารที่ต้องนำมาสมัครตามไฟล์แนบ !!!

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ (ตำแหน่งช่างเทคนิค และพนักงานสถานที่)

กลับหน้าข่าวหลัก