ข่าวการศึกษา

20 กรกฎาคม 2560

รายชื่อนักศึกษาสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (Placement Test)

รายชื่อนักศึกษาสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

(Placement Test)

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 9.30-11.30 น.

 

ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52)

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

รายชื่อนักศึกษาสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (Placement Test)

กลับหน้าข่าวหลัก