ข่าวกิจกรรมคณะ

29 มิถุนายน 2560

KM กลเม็ด เคล็ดลับ พิชิตทุนวิจัยจากภายนอก

KM กลเม็ด เคล็ดลับ พิชิตทุนวิจัยจากภายนอก


วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ณ ห้อง 216/217 อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52)

KM กลเม็ด เคล็ดลับ พิชิตทุนวิจัยจากภายนอก

กลับหน้าข่าวหลัก