ข่าวสมัครงาน

7 กรกฎาคม 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  กำหนดวัน เวลา และสถานที่

ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า


สอบสัมภาษณ์วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.00 น. 

ประกาศผล วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.00 น.

 

รายชื่อตามไฟล์แนบ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

กลับหน้าข่าวหลัก