ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง

9 สิงหาคม 2560

ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อฝึกทักษะการเรียนการสอน วิชาฝึกปฏิบัติการสอน จำนวน 1 ชุด

ติดต่อสอบถามได้ที่ หน่วยพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

โทร. 02-5552000 ต่อ 3254 , 3255

โทรสาร 0-2585-7360

ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อฝึกทักษะการเรียนการสอน วิชาฝึกปฏิบัติการสอน จำนวน 1 ชุด

กลับหน้าข่าวหลัก