ข่าวกิจกรรมคณะ

8 สิงหาคม 2560

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2560


วันที่ 1 สิงหาคม 2560
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการและประลองรวม (อาคาร 44)

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

กลับหน้าข่าวหลัก