ข่าวกิจกรรมคณะ

8 สิงหาคม 2560

โครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2560

 

วันที่ 2 สิงหาคม 2560

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการและประลองรวม (อาคาร 44 )

โครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

กลับหน้าข่าวหลัก