ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง

8 สิงหาคม 2560

ประกาศราคากลางงานจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิดพร้อมเครื่องบันทึกและอุปกรณ์ติดตั้ง อาคาร 52

สามารถติต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หน่วยพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาคาร 52 โทร 0-2555-2000 ต่อ 3255

ประกาศราคากลางงานจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิดพร้อมเครื่องบันทึกและอุปกรณ์ติดตั้ง อาคาร 52

กลับหน้าข่าวหลัก